INFORMAČNÝ LETÁK ASOCIÁCIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVAZOV A ZDRUŽENÍ

Potrebujeme prehodnotiť systém financovania rekvalifikácií Časopis AZZZ uverejnil rozhovor s predsedom správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania Andrejom Huttom k aktuálnym témam v oblasti vzdelávania a trhu práce. Zdôraznil v ňom potrebu dramatických zmien v zákone o duálnom vzdelávaní, pričom za kľúčové považuje prehodnotenie systému financovania predovšetkým z pohľadu jeho nastavenia. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2017/05/azzz-sr-press-2_2017.pdf
čítaj viac

RTVS

Výhody štúdia na Duálnej akadémii  Slovenský rozhlas /RTVS/ uverejnil reportáž o výučbe na Duálnej akadémii /DA/, ktorej zriaďovateľom je záujmové združenie spoločností Volkswagen Slovakia, Siemens , Matador Group spolu s Bratislavským samosprávnym krajom. V reportáži vedenie DA aj študenti osobitne vyzdvihujú rozsah i úroveň  praktickej časti výučby, ktorá tvorí až 70 percent štúdia.  http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionov/128754/na-navsteve-v-dualnej-akademii-v-bratislave
čítaj viac

ŠKOLSKÝ SERVIS TASR

Školský servis tlačovej agentúry TASR priniesol správu o novom maturitnom študijnom odbore autotronik, ktorý spúšťa Duálna akadémia /DA/ od nového školského roku. Ide o  v súčasnosti najžiadanejší odbor v automobilovom priemysle. Praktickú časť výučby budú študenti absolvovať v špecializovanej dielni, ktorej vybavenie umožní vykonávať diagnostické práce aj na najnovších koncernových modeloch áut Volkswagen. http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/dualna-akademia-autotronik/36260-clanok.html
čítaj viac

DENNÍK PRAVDA

Denník Pravda uverejnil článok, v ktorom sa zaoberá prípravou kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový priemysel na Slovensku. Osobitne si pritom všíma podmienky výučby na Duálnej akadémii, kde sa pripravuje v štyroch študijných maturitných odboroch v rámci systému duálneho vzdelávania 100 študentov. https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/427459-jaguar-rokuje-o-preskoleni-mladych-ludi/
čítaj viac